Werkwijze

Hoe werkt een remedial teacher?

Kennismakingsgesprek

Wanneer u contact met ons opneemt, maken wij eerst een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek proberen wij uw hulpvraag zo duidelijk mogelijk in beeld te krijgen. Als alles besproken is, kijken wij hoe wij uw kind de juiste hulp kunnen bieden. Dit gesprek is vrijblijvend, er zijn geen kosten aan verbonden. De kennismakingsgesprekken zullen zoveel mogelijk op zaterdag plaatsvinden.

Onderzoek

Om het startniveau te kunnen bepalen, zullen wij eerst een klein onderzoek afnemen. Op grond van deze gegevens stellen wij een begeleidingsplan op. In dit plan zullen de hulpvraag, de problematiek, de doelstelling en de aanpak die het beste bij uw kind passen worden beschreven.

Begeleiding

De begeleiding vindt wekelijks plaats. Bij voorkeur onder schooltijd, zodat de kinderen niet teveel belast worden na een drukke schooldag. Tijdens de begeleiding wordt in eerste instantie gewerkt aan de hulpvraag van uw kind. Daarnaast leren wij uw kind beter om te gaan met het leerprobleem. Een positieve benadering speelt hierbij een grote rol. Bij voorkeur stemmen wij onze begeleiding zoveel mogelijk af met de school van uw kind.

Evaluatie

De evaluatie vindt plaats na ongeveer tien tot twaalf weken. Als na overleg blijkt dat de doelstelling zal moeten worden bijgesteld, zal er direct een aanpassing in de begeleiding plaatsvinden. Wanneer alle leerdoelen zijn behaald, kan de begeleiding worden afgerond.


Samenwerking

Wij hechten veel waarde aan het samenwerken met de school, de ouders en het kind.

Neem contact op