Wat als leren niet vanzelf gaat?

Blijles Amstelveen helpt kinderen met plezier te leren. De ontwikkeling van het kind staat hierbij centraal.

Meer over Blijles

Wat wij doen

Leren doe je door te oefenen, van je fouten te leren, systematisch te werken, te plannen en door te zetten. Dit zijn de ‘skills’ die elke leerling nodig heeft, ook in de 21ste eeuw. Wij zien elke leerling als een individu met een eigen leerstijl en daar willen we op inspelen door maatwerk te leveren.

Remedial Teaching

We geven bijles of RT aan kinderen die moeite hebben met de leerstof op de basisschool. Onze kracht is het enthousiasmeren, inspireren en motiveren van leerlingen. Dit doen wij o.a. door ze structuur en begeleiding te geven, waardoor hun vertrouwen groeit.

Remedial Teaching

Spelen Leren Doen

Bewegen heeft een positieve invloed op het leren, dit passen wij regelmatig toe tijdens onze lessen. Daarnaast gaan wij een paar keer per jaar met een groep kinderen bewegend leren. Op verschillende manieren zullen de kinderen de leerstof waar ze aan gewerkt hebben in groepsverband verwerken.

Spelen Leren Doen

Werkwijze

Tijdens de begeleiding wordt in eerste instantie gewerkt aan de hulpvraag van uw kind. Daarnaast leren wij uw kind beter om te gaan met het leerprobleem. Benieuwd hoe wij te werk gaan? We leggen het graag uit.

Werkwijze

Wat ik zie, onthoud ik. Wat ik doe, begrijp ik.

(Confusius)

Wij gaan op pad

zodra het weer kan gaan wij op pad!

Wij gaan een paar keer per jaar met een groep kinderen bewegend leren.

Op verschillende manieren zullen de kinderen de leerstof waar ze aan werken in groepsverband uitvoeren. Spelenderwijs leren met veel beweging!

Het team

Wij zijn Annette van der Baan en Esther Ruyter. We werken allebei al geruime tijd met veel enthousiasme in het basisonderwijs als leerkracht en remedial teacher. In 2018 hebben we de tweejarige IBRT opleiding succesvol afgerond. Hierdoor zijn wij nog beter in staat om de kinderen te begeleiden en hulp op maat te bieden.

Wilt u meer weten?

Neem contact op