Over Blijles

Bijles en Remedial Teaching

Blijles Amstelveen is een bijles / RT praktijk waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier leren en daarom stemmen wij onze begeleiding af op de persoonlijke interesse, leerstijl en capaciteiten van het kind. Wij betrekken de kinderen bij hun eigen leerproces.

Kinderen die moeite hebben met leren of moeite hebben het tempo bij te houden lopen het risico het plezier in leren te verliezen. Wij zien het als ons doel om deze kinderen weer in zichzelf te laten geloven. Dit willen we bereiken door ze te laten inzien wat ze wel kunnen en hen vandaaruit verder begeleiden om zo weer gemotiveerd te raken, maar ook ten opzichte van zichzelf te groeien.

Team Blijles Amstelveen

Ons team bestaat uit Annette van der Baan en Esther Ruyter. We werken allebei al geruime tijd met veel enthousiasme in het basisonderwijs als leerkracht en remedial teacher. In 2018 hebben we de tweejarige IBRT opleiding succesvol afgerond. Hierdoor zijn we nog beter in staat om de kinderen te begeleiden en hulp op maat te bieden. Onze kracht is het enthousiasmeren, inspireren en motiveren van leerlingen.

Wij vinden het belangrijk om kinderen waarmee we werken structuur en begeleiding te geven, waardoor hun vertrouwen groeit. Samen zullen wij onderzoeken waar het kind moeite mee heeft en welke oplossing daar het beste bij past. Als het nodig is zullen wij ook de leerkracht informeren over de mogelijke aanpak zodat school en bijles goed op elkaar aansluiten.

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs, volgen wij regelmatig cursussen en zijn wij aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).

Visie op leren

Leren doe je door te oefenen, van je fouten te leren, systematisch te werken, te plannen en door te zetten. Dit zijn de ‘skills’ die elke leerling nodig heeft, ook in de 21ste eeuw. Wij zien elke leerling als een individu met een eigen leerstijl en daar willen we op inspelen door maatwerk te leveren.

We geven effectieve begeleiding en hanteren meerdere werkvormen waardoor ieder kind actief en binnen zijn eigen mogelijkheden vooruitgang kan boeken.

Neem contact op

Wat ik zie, onthoud ik. Wat ik doe, begrijp ik.

(Confusius)