Voorwaarden

  • Indien er min. 24 uur voor de begeleiding wordt afgezegd, kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden.
  • Als u binnen 24 uur voor de geplande begeleidingstijd afzegt, wordt de afspraak in rekening gebracht.
  • De begeleiding wordt per maand achteraf in rekening gebracht. De factuur dient binnen 30 dagen na dagtekening voldaan te worden.
  • Indien uw kind op school begeleid wordt, dient u zelf de studiedagen, sportdagen e.d. door te geven aan de praktijk.
  • U kunt de begeleiding op elk moment stopzetten. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 4 weken.